Spersonalizowany dobór produktów agro w oparciu o analizy DNA

Koncepcja naszej firmy wpisuje się w ideę zrównoważonego rolnictwa wspieranego biologicznymi metodami ochrony roślin z wykorzystaniem narzędzi, którymi dysponuje biotechnologia. Za pomocą technik biologii molekularnej możemy na bardzo wczesnym etapie dokonać detekcji występujących na polu patogenów.

Wszystkie istoty żywe, w tym również mikroorganizmy powodujące choroby roślin, posiadają DNA. Niektóre fragmenty DNA są unikalne dla poszczególnych gatunków organizmów. Dzięki temu można, badając DNA, wykrywać obecność agrofagów pomimo tego, że nie da się stwierdzić ich obecności gołym okiem. To pozwala precyzyjne wybrać środki ochrony roślin, w tym biopreparaty, aby skutecznie ograniczyć rozwój infekcji. Dodatkowo można sprawdzać ich właściwości decydujące np. o posiadaniu odporności na pestycydy.

Oprócz klasycznej ochrony przed patogenami niezwykle istotne jest odpowiednie nawożenie gleby. Aby więc osiągnąć wysoki plon konieczne jest wspieranie młodych roślin już na pierwszych fazach wzrostu. Precyzyjnie dobrane dawkowanie preparatów gwarantuje optymalny wzrost roślin od początku okresu wegetacji, aby podczas zbioru uzyskać najwyższe i najlepszej jakości plon.

molecule