1Zrównoważone wykorzystanie pestycydów oraz nawozów

Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin może skutkować wytworzeniem większej oporności patogenu. Brak badań oporności patogenów występujących na danej uprawie, na daną substancję czynną, skutkuje nieefektywnymi zabiegami chemicznymi i tym samym stratami w uprawach.

ndywidualny i precyzyjny dobór preparatów ochronnych pozwoli na skuteczną walkę z patogenami. Bardziej precyzyjne dobór oraz dawkowanie preparatów, w szczególności chemicznych, umożliwia obniżenie poziomu pozostałości w nasionach oraz mniejsze obciążenie środowiska naturalnego.

molecule