Żywność ekologiczna

Bardzo ważną przewagą rynkową bioproduków jest ich przyjazny charakter dla środowiska i szybka biodegradacja. Bioprodukty nie mają okresu karencji i nie stwarzają ryzyka obecności pozostałości w produktach przeznaczonych do spożycia.

Dlatego też wykorzystanie skutecznych bioproduktów jest szczególnie ważne w kontekście upraw ekologicznych, gdyż lista dostępnych syntetycznych preparatów jest bardzo ograniczona. Precyzyjny dobór oraz dawkowanie klasycznych preparatów, jak również komplementarne wykorzystanie bioproduktów umożliwia obniżenie poziomu pozostałości w zbożach, nasionach, warzywach czy owocach oraz zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego.

Dodatkowo wykorzystując odpowiednio dobrane bioprodukty i sterując gospodarką mineralną roślin, możemy wpływać na akumulację substancji biologicznie czynnych w owocach, zwiększając ich walory prozdrowotne.

image