2Odporności patogenów na komercyjne środki ochrony roślin

Nie bez znaczenia pozostaje aspekt oporności agrofagów na komercyjne pestycydy. - zdecydujmy się czy piszemy oporność czy odporność.

image