3Złożoność biologiczna

Choroby roślin powodowane są przez patogeny zdolne do zaburzania równowagi życiowej roślin uprawnych. Dzieje się to najczęściej kosztem parametrów jakościowych i ilościowych plonu.

image