Biologiczne rozwiązania dostarczone przez naturę

Skontaktuj się z nami

Microbe Plus przy wykorzystaniu unikalnych kompozycji bakterii oferuje rolnikom skuteczne produkty biologiczne, które wspierają ich uprawy i zwiększają plony.

Naszym celem jest tworzenie skutecznych metod biologicznej ochrony upraw, które pozwolą rolnikom w każdym zakątku świata na efektywną produkcję wysokiej jakości żywności przy zachowaniu troski o środowisko.

Poznaj nas

Działanie „3 w 1”

Microbe Plus oferuje biologiczne produkty zapewniające ochronę, stymulujące rozwój oraz wzrost upraw, a także zwiększające plony. Nasza oferta obejmuje produkty biologiczne zawierające pożyteczne mikroby, które pomagają poprawić zdrowie upraw, wpływają korzystnie na stan gleby oraz wspierają przyswajanie składników odżywczych. Mikroby w naszych produktach są starannie dobierane ze względu na ich zdolność do kolonizacji roślin i tworzenia symbiotycznych relacji, które przynoszą korzyści zarówno roślinie, jak i mikrobom. Biologiczne produkty Microbe Plus pomagają roślinom w walce z zarówno stresami biotycznymi (patogenami i szkodnikami), jak i niekorzystnymi warunkami środowiskowymi. Dzięki wykorzystaniu selekcjonowanych mikroorganizmów rolnicy mogą zwiększyć produktywność oraz rentowność swoich upraw, a jednocześnie zminimalizować zużycie syntetycznych środków ochrony roślin w trosce o środowisko.

Biologiczne rozwiązania są bazą nowej generacji środków ochrony roślin. Jak to robimy?

Oto kilka sposobów, w jaki dostarczamy narzędzia biologiczne do ochrony upraw nowej generacji. Preparaty biologiczne Microbe+ składają się ze starannie dobranej mieszanki bakterii, które współpracują ze sobą w celu stworzenia zdrowego mikrobiomu. Badaliśmy interakcje między różnymi mikroorganizmami i ich wpływ na uprawy. Identyfikując najbardziej skuteczne kombinacje mikroorganizmów, opracowaliśmy produkty, które wspierają wzrost roślin i chronią przed patogenami. Opracowaliśmy metody, które pozwalają na hodowle mikrobów, tak aby produkowały więcej metabolitów potrzebnych do stymulacji i ochrony roślin. Dzięki opracowanym technikom fermentacji zachęcamy drobnoustroje do współpracy i wytwarzania wysokich stężeń fitohormonów, enzymów i metabolitów korzystnych dla chronionych upraw.

Biologiczne rozwiązania są bazą nowej generacji środków ochrony roślin. Jak to robimy?

Oto kilka sposobów, w jaki dostarczamy narzędzia biologiczne do ochrony upraw nowej generacji. Preparaty biologiczne Microbe+ składają się ze starannie dobranej mieszanki bakterii, które współpracują ze sobą w celu stworzenia zdrowego mikrobiomu. Badaliśmy interakcje między różnymi mikroorganizmami i ich wpływ na uprawy. Identyfikując najbardziej skuteczne kombinacje mikroorganizmów, opracowaliśmy produkty, które wspierają wzrost roślin i chronią przed patogenami. Opracowaliśmy metody, które pozwalają na hodowle mikrobów, tak aby produkowały więcej metabolitów potrzebnych do stymulacji i ochrony roślin. Dzięki opracowanym technikom fermentacji zachęcamy drobnoustroje do współpracy i wytwarzania wysokich stężeń fitohormonów, enzymów i metabolitów korzystnych dla chronionych upraw.

Po opracowaniu biologicznych produktów testowaliśmy je w polu. Testy polowe pozwaliły ocenić skuteczność produktów w warunkach rzeczywistych i przygotować zelacenia dotyczące aplikacji. Wieloszczepowy skład pozwala na skuteczne zwalczanie szerokiej gamy patogenów i efektywną stymulację rozwoju roślin. Starannie wyselekcjonowane, nowo odkryte przez nas szczepy mikroorganizmów, stają się potężnym narzędziem w walce z ponad trzydziestoma różnymi chorobami.

Microbe Plus oferuje szeroki asortyment produktów biologicznych, które znajdują zastosowanie w uprawach polowych, niezależnie od warunków pogodowych oraz w szklarniach. Nasze produkty posiadają stabilną, płynną formułę, co sprawia, że są idealne zarówno do aplikacji dolistnych, fertygacji, jak i do stosowania przy zaprawianiu nasion. Dzięki możliwości zastosowania wraz z syntetycznymi środkami ochrony roślin i nawozami, nasze preparaty biologiczne są doskonałym narzędziem do zintegrowanej ochrony i zarządzania uprawami.

Produkty stworzone z naukowej pasji. Sprawdzone w terenie, zatwierdzone przez rolnictwo.

Do optymalizacji naszych produktów biologicznych używamy najnowocześniejszych metod biochemicznej identyfikacji metabolitów.

Ich skuteczność została przetestowana na wielu uprawach oraz w przypadku szerokiego spektrum chorób. Aby osiągnąć wysoki plon, niezbędne jest wspomaganie roślin już od najwcześniejszych faz ich rozwoju. Starannie dobrane dawkowanie i czas aplikacji gwarantują optymalny rozwój roślin oraz pomagają w uzyskaniu najwyższej produkcji i najlepszej jakości plonów podczas zbiorów. Wszystko to finalnie przekłada się na zwiększenie zysków z upraw.

Pokonywanie wyzwań dzięki PRODUKTOWI BIOLOGICZNEMU

Pomagamy rolnikom radzić sobie z wyzwaniami i przekształcać rolnictwo konwencjonalne w zrównoważone dzięki:

1) skutecznej kontroli patogenów - Biologiczne produkty Microbe+ chronią roślinę przed patogeny takimi jak grzyby, bakterie i wirusy. Produkty Microbe+ zawierają korzystne mikroorganizmy i naturalne związki, które mogą ograniczają i zapobiegają wzrostowi organizmów patogenicznych.

2) zwiększeniu odporności roślin - Nasze produkty wzmacniają naturalne mechanizmy obronne roślin przed szkodnikami i chorobami. Stymulujemy naturalny układ odpornościowy rośliny, czyniąc ją bardziej odporną na patogeny. Poprzez poprawę odporności roślin, rolnicy mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na chemiczne pestycydy i poprawić ogólne zdrowie i wydajność swoich upraw.

3) redukcji pozostałości środków syntetycznych- Stosując nasze biologiczne środki nie ma problemu z pozostałościami, bo są to w pełni bezpieczne i biodegradowalne produkty. Rolnicy mogą produkować bezpieczniejszą i zdrowszą żywność dla konsumentów, wolną od pestycydów.

Pokonywanie wyzwań dzięki PRODUKTOWI BIOLOGICZNEMU

Pomagamy rolnikom radzić sobie z wyzwaniami i przekształcać rolnictwo konwencjonalne w zrównoważone dzięki:

1) skutecznej kontroli patogenów - Biologiczne produkty Microbe+ chronią roślinę przed patogeny takimi jak grzyby, bakterie i wirusy. Produkty Microbe+ zawierają korzystne mikroorganizmy i naturalne związki, które mogą ograniczają i zapobiegają wzrostowi organizmów patogenicznych.

2) zwiększeniu odporności roślin - Nasze produkty wzmacniają naturalne mechanizmy obronne roślin przed szkodnikami i chorobami. Stymulujemy naturalny układ odpornościowy rośliny, czyniąc ją bardziej odporną na patogeny. Poprzez poprawę odporności roślin, rolnicy mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na chemiczne pestycydy i poprawić ogólne zdrowie i wydajność swoich upraw.

3) redukcji pozostałości środków syntetycznych- Stosując nasze biologiczne środki nie ma problemu z pozostałościami, bo są to w pełni bezpieczne i biodegradowalne produkty. Rolnicy mogą produkować bezpieczniejszą i zdrowszą żywność dla konsumentów, wolną od pestycydów.

Współczesne rolnictwo oparte na konwencjonalnych metodach w dużej mierze polega na stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów syntetycznych. Wymienione wyżej produkty wywierają istotny wpływ na glebę i klimat, a także przyczyniają się do emisji CO2 oraz zużywają cenne surowce, co prowadzi do toksycznego wpływu na środowisko naturalne. Oferujemy rolnikom przyjazne dla środowiska i efektywne produkty biologiczne, takie jak biopestycydy i biostymulatory, które mogą pomóc w poprawie wydajności upraw. Produkty Microbe+ stanowią alternatywę lub uzupełnienie dla chemicznych pestycydów, nawozów i innych produktów stosowanych w rolnictwie. Dzięki naszym rozwiązaniom, rolnicy mogą uzyskiwać większe plony o wysokiej jakości, a jednocześnie minimalizować negatywny wpływ produkcji rolnej na środowisko naturalne.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ UPRAW DZIĘKI
BIOLOGICZNEMU PRODUKTOWI MICROBE PLUS

1. BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 1. naturalne szczepy bakteryjne
 2. naturalne substancje wytwarzane przez bakterie
 3. całkowicie biodegradowalne
 4. brak problemów z pozostałościami w ziarnie, owocach i warzywach
 5. wydłużony okres przechowywania / przydatności do spożycia owoców i warzyw
 6. do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym
 7. ograniczona emisja gazów cieplarnianych związanych ze stosowaniem syntetycznych środków ochrony roślin i nawozów.

2. SKUTECZNOŚĆ I WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

 1. stymulacja wzrostu i rozwoju roślin
 2. poprawia produktywność upraw i jakości plonów
 3. większa tolerancja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
 4. udowodniona w badaniach laboratoryjnych i polowych skuteczność w zwalczaniu szerokiego spektrum patogenów
 5. testowane na zbożach, rzepaku, ziemniakach, burakach cukrowych, owocach i warzywach.

3. ŁATWOŚĆ UŻYCIA

 1. do stosowania konwencjonalnym sprzętem ochroniarskim
 2. do stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin, w tym fungicydami, a także nawozami i innymi biostymulatorami
 3. brak specjalnych wymagań co do przechowywania (+5 do +38 ºC)
 4. skuteczne w niskich dawkach aplikacyjnych

Wszystko to sprawia, że produkty biologiczne są łatwym do użycia, zrównoważonym narzędziem dla rolników i częścią zintegrowanego systemu zarządzania uprawami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie biologicznych produktów? Napisz do nas!

EKSPERCI W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGICZNYCH BADAŃ I ROZWOJU ORAZ INNOWACJI W ROLNICTWIE

Naszą przewagą jest wizja, pasja i własność intelektualna, dzięki którym tworzymy nowe produkty, pozwalające rolnikom i przyszłym pokoleniom osiągnąć lepsze plony w szybko zmieniających się warunkach klimatycznych.

EKSPERCI W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGICZNYCH BADAŃ I ROZWOJU ORAZ INNOWACJI W ROLNICTWIE

Naszą przewagą jest wizja, pasja i własność intelektualna, dzięki którym tworzymy nowe produkty, pozwalające rolnikom i przyszłym pokoleniom osiągnąć lepsze plony w szybko zmieniających się warunkach klimatycznych.

Posiadamy wiedzę technologiczną i biotechnologiczną oraz doświadczenie w agrotechnologii roślin, co pozwala nam na tworzenie zupełnie nowych i innowacyjnych preparatów biologicznych, poprawiających odporność roślin oraz gwarantujących ich pełną ochronę
Oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb, komplementarne rozwiązania, dzięki którym producenci na całym świecie mogą wdrażać zrównoważone praktyki ochrony swoich upraw. Pomagamy rolnikom w maksymalizowaniu zbiorów, poprawie jakości plonów, jednocześnie minimalizując wpływ rolnictwa na środowisko.

NOWOŚĆI

1. Microbe Plus został wybrany spośród 3000 uczestników ze 139 krajów jako jedno z 10 najlepszych rozwiązań w konkursie TFF-Thought For Food x Hello Nature Topical Prize on Sustainable Crop Inputs.

Zobacz więcej

2. Microbe Plus został wybrano jako najbardziej innowacyjny start-up roku w konkursie INNOVEIT Warsaw Prize 2022.

Zobacz więcej

3. Wywiad Microbe Plus: The Ecosystem: innovation in biocontrol held back by lack of fast-track.

Zobacz wywiad

4. Microbe Plus został wybrany spośród 1000 aplikacji do program EIT FOOD ACCELERATOR NETWORK 2022 i współpracy z University of Reading oraz University of Cambridge.

Zobacz więcej

5. Microbe Plus został wybrany do udziału w tym elitarnym programie MassChallenge Switzerland.

Zobacz więcej

6. Microbe Plus został uznany przez raport Kozminski Business Hub za "Positive Impact Startups. Radykalne innowacje społeczne".

Zobacz więcej

PRZEMIANY WYMAGAJĄ PARTNERSTWA

W Microbe Plus wierzymy w promowanie zrównoważonej produkcji rolnej za pomocą innowacyjnych rozwiązań biologicznych takich jak biopestycydy, biostymulatory i bionawozy. Efektywne środki biologiczne są kluczowym elementem przyspieszenia transformacji.

PRZEMIANY WYMAGAJĄ PARTNERSTWA

W Microbe Plus wierzymy w promowanie zrównoważonej produkcji rolnej za pomocą innowacyjnych rozwiązań biologicznych takich jak biopestycydy, biostymulatory i bionawozy. Efektywne środki biologiczne są kluczowym elementem przyspieszenia transformacji.

Przemiany w dziedzinie rolnictwa i produkcji rolnej wymagają partnerstwa w sektorze agro. Współpraca między producentami, dostawcami, naukowcami i organizacjami społecznymi jest kluczowa dla osiągnięcia zrównoważonej produkcji żywności, która będzie spełniała potrzeby rosnącej populacji naszego globu, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko naturalne. W Microbe Plus wierzymy w wartość współpracy i dążymy do budowania partnerstw opartych na zaufaniu, innowacyjności i wspólnych celach. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i chętnie nawiązujemy dialog z innymi podmiotami działającymi w sektorze agro, aby razem przyspieszać transformację i tworzyć przyszłość rolnictwa. Razem budujmy przyszłość rolnictwa.

Partnerstwo branżowe

Społeczności innowacyjne i ośrodki badawcze

Rolnicy